Goede zorg dichtbij mensen is…

… persoonsgerichte zorg en ondersteuning vanuit een brede kijk op gezondheid.