Over ons

Doordat de eerstelijnszorgaanbieders in Leusden meer met elkaar en met andere partners in de wijk samenwerken, neemt de kwaliteit van de zorg toe. Er zijn goede werkafspraken, er is betere afstemming en er zijn korte lijnen. Bovendien kunnen de zorgprofessionals op deze manier beter inspelen op de veranderingen in de zorg.

De SEL heeft een bestuur bestaande uit drie huisartsen en een fysiotherapeut. De stichting kent daarnaast een Raad van Aangesloten Praktijken. Deze raad bestaat uit één afgevaardigde per praktijk van alle praktijken die meedoen. De Stichting en haar activiteiten worden ondersteund door een coördinator.

In Leusden werken de eerstelijns zorgprofessionals nauw samen binnen de Stichting Eerstelijnszorg Leusden. Door samen te werken stellen we mensen in Leusden in staat om gezond te blijven en, in het geval van gezondheidsklachten, snel te reageren.

Patiënten vragen een optimale klik tussen de zorgvraag en het zorgaanbod. Zorg is in dit verband breed: fysiek, psychisch en sociaal.

De zorg kan gaan van begeleiden van zwangerschap en bevalling tot aan vraagstukken over het einde van het leven. Verder kan de eerstelijnszorg mensen met een chronische ziekte of beperking helpen goed te laten functioneren.

Professionals in Leusden en Achterveld leven mee, luisteren goed en nemen de tijd voor de behandeling. Zorgverlener en patiënt moeten als dat kan samen beslissen wat er gebeurt. De patiënt die dat wil moet als het kan zelf de regie kunnen voeren over zijn gezondheid.

Zo draagt de zorg dichtbij mensen haar steentje bij aan de gezondheid en de kwaliteit van leven van de inwoners in Leusden en Achterveld.