Activiteiten

Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, ergotherapeuten, apothekers en andere professionals in Leusden en Achterveld zoals Lariks, buurtsportcoaches, medisch specialisten uit het ziekenhuis en wijkverpleegkundigen werken nauw samen om goede zorg dichtbij mensen te bieden. De SEL is in 2016 opgericht en faciliteert de samenwerking en neemt initiatief voor vernieuwende programma’s op gebied van zorg en welzijn.

Valpreventie

Een val is het meest voorkomende ongeluk bij ouderen. Vallen veroorzaakt vaak botbreuken of andere...

Slaapstoornissen

Eén op de drie volwassenen heeft in z’n leven wel eens problemen met slapen. Vaak...

Artrose

Artrose is in Nederland de meest voorkomende gewrichtsaandoening. Er zijn ruim één miljoen mensen met...

ADHD bij Kinderen

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn dat kinderen erg druk (hyperactief) en snel afgeleid zijn...

Leusden Fit

LeusdenFit is een samenwerkingsverband van Kinderopvang Humanitas, BSO en kinderdagverblijf de Wiebelwagen, Gemeente Leusden, de...

Communicatie

De werkgroep communicatie heeft als doel een zo optimaal mogelijke communicatie tussen de eerstelijnszorg van...

Netwerkbijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseert de SEL een netwerkbijeenkomst voor geïnteresseerden in Leusden/Achterveld. Bedoeld om...

ALK (SOLK)

In de huisartsenpraktijk melden zich vaak mensen met lichamelijke klachten maar waarvan de oorzaak niet...