ALK (SOLK)

In de huisartsenpraktijk melden zich vaak mensen met lichamelijke klachten maar waarvan de oorzaak niet door een lichamelijk oorzaak te verklaren. Om deze mensen met goed te kunnen ondersteunen en begeleiden werken we samen als huisartsen, praktijkondersteuners ggz, gespecialiseerde fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers en andere instanties in Leusden. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt en niet een lange weg hoeft af te leggen om hulp te krijgen.

Filmpje: Sip heeft SOLK