Communicatie

De werkgroep communicatie van de SEL probeert de belangrijkste knelpunten in de communicatie tussen zorgverleners onderling in kaart te brengen en oplossingen te zoeken om deze te vereenvoudigen.

Dit heeft tot nu toe geresulteerd in werkafspraken over hoe we met elkaar veilig communiceren, welke kanalen we daarvoor gebruiken en welke gegevens we van elkaar nodig hebben.