Communicatie huisarts-fysiotherapeut

De werkgroep communicatie van de SEL probeert de belangrijkste
knelpunten in de communicatie tussen huisarts en fysiotherapeut in kaart te brengen en oplossingen
te zoeken om deze te vereenvoudigen dan wel op te lossen.
Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een aantal werkafspraken betreffende:
1. communicatie: welke kanalen we gebruiken, hoe en wanneer maken we daar gebruik van,
welke gegevens hebben we van elkaar nodig, hoe gaan we om met het aanvragen van
aanvullende diagnostiek vanuit de fysiotherapeut.
2. specialisaties fysiotherapie: waar zit de expertise betreffende bepaalde aandoeningen in
Leusden/ Achterveld
3. verslaglegging: Welke gegevens ziet de huisarts graag terug in de verslaggeving en welke
gegevens ziet de fysiotherapeut graag op de verwijzing.