Organisatie

Hoe meer eerstelijnszorgaanbieders in Leusden met elkaar en met andere partners in de wijk samenwerken, des te meer de kwaliteit van de zorg toeneemt. De SEL zorgt voor goede werkafspraken, betere afstemming en korte lijnen tussen alle professionals. Bovendien kunnen zij op deze manier beter inspelen op de veranderingen in de zorg.

De SEL heeft een bestuur bestaande uit 4 zorgprofessionals uit Leusden. De stichting kent daarnaast een Raad van Aangeslotenen. Deze raad bestaat uit een afgevaardigde uit alle praktijken die meedoen.

De Stichting en haar activiteiten worden ondersteund door een wijkcoördinator.