ADHD bij Kinderen

De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn dat kinderen erg druk (hyperactief) en snel afgeleid zijn en/of dingen doen zonder na te denken (impulsief). Het gedrag past niet bij de leeftijd en ontwikkeling. Door het gedrag zijn er problemen op meerdere plaatsen, zoals thuis, op school, op clubjes en/of in het omgaan met andere kinderen. De problemen duren langer dan een half jaar en het gedrag en de problemen zijn er voordat een kind 12 jaar is.

In Leusden en Achterveld stemmen we de diagnostiek, het onderzoek, de informatie aan kind en ouders, het medicatiebeleid en de verwijzing naar andere professionals bij ADHD af met elkaar. Op die manier krijgen alle kinderen met ADHD dezelfde en beste zorg. Professionals leren van elkaar door het bespreken van casuïstiek en het delen van ervaringen. De huisarts is het centrale aanspreekpunt voor kind en ouders en is dichtbij. De psychotherapeut en de psychiater zijn nauw betrokken en kunnen worden geconsulteerd. Ook apotheek, sociaal team, jeugdartsen en scholen (intern begeleiders en onderwijsdeskundigen) zijn betrokken en vormen mede het netwerk van vakkundige professionals.