Gezondheid is …

…een gevoel van lichamelijk, geestelijk én maatschappelijk welzijn.