Gezondheid is …

…een gevoel van zowel lichamelijk, als geestelijk als maatschappelijk welzijn.