Kennismaken met Coach Connect

Coach Connect bij kanker is een landelijke organisatie van ervaren (HBO)coaches, die coaching biedt aan een ieder die geraakt is door kanker.  De missie van onze organisatie is om coaching bij een ieder die geraakt is door kanker (ook naasten) toegankelijk te maken. Dit kunnen (jong) volwassenen zijn, kinderen, mensen met een beperking maar ook de naasten.

We hebben coaches met verschillende disciplines zoals: kindercoaches, jongerencoaches, gezinscoaches, werk of re-integratie coaches, rouwcoaches, relatiecoaches en coaches voor in de palliatieve fase.

Onze trajecten zijn maatwerk en zijn kortdurend ( max 10 uur). Binnen een week na aanmelding heeft een coach een intake gesprek met de client waarna het traject al direct gestart kan worden. We hebben contracten met diverse zorgverzekeraars en werken er hard aan om met  ALLE zorgverzekeraars contracten te verkrijgen. We hebben op dit moment 42 coaches die wij landelijk op verschillende vraagstukken kunnen inzetten. De thema’s waar wij veelvuldig mee te maken hebben zijn angst, zelfbeeld, relaties, werk, zingeving en vermoeidheid. Onze coaching kan zowel individueel als op het gezin gericht zijn.

Onze begeleiding kan al starten vanaf het moment van diagnose, tijdens de behandeling, tot in de palliatieve en/of terminale fase. De kracht van coaching zit in het feit dat we werken vanuit het NU en gericht naar de toekomst. Welke handvatten kunnen we aanreiken zodat de client weer snel regie op leven ervaart in een wereld die op zijn kop staat. Daarnaast zijn wij specialisten als het gaat om coachen bij kanker.

We werken veelvuldig samen met ziekenhuizen, oncologische verpleegkundigen, inloophuizen, huisartsen en andere instanties. Daarnaast werken we ook graag multidisciplinair met een oncologisch fysiotherapeut en/of oedeem of huidtherapeute zodat we de zorg rondom de client zo optimaal mogelijk kunnen maken.

Wij worden als enige coachorganisatie erkend door IKNL en worden ook vermeld in hun zorggids. Hier zijn wij dan ook erg trots op en zijn erg gericht op kwaliteit. Kwaliteit als het gaat om de zorg voor de client maar ook kwaliteit als het gaat om de coaches vanuit Coach Connect. Vanuit die gedachte werken we alleen met coaches die aangesloten zijn bij het keurmerk (www.KCBK.nl) wat gedeponeerd is bij Keurmerk Nederland. Met dit keurmerk waarborgen wij de kwaliteit van onze coaches d.m.v scholing, supervisie en een te behalen accreditatie wat ieder jaar getoetst wordt d.m.v. audit.

Meer informatie is te vinden op onze website www.coachconnectbijkanker.nl .

Ter informatie is hier ook de leaflet te downloaden.