Nieuwsbrief #3

Nieuwsbrief #3
22 juni 2017

Met deze nieuwsbrief willen we alle aangesloten professionals en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de activiteiten van de Stichting Eerstelijnszorg Leusden. Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je hem zelf ook ontvangen geef dan je mailadres door aan wypke@gezondefocus.nl.


In deze nieuwsbrief:

  • Terugblik op de netwerkbijeenkomst van 7 juni jl.
  • Contactpersonen werkgroepen
  • Je werkzaamheden declareren
  • Vooruitblik netwerkbijeenkomst najaar
  • Fysiotherapeuten verenigen zich
  • Website SEL
  • Het kan nog steeds: meedoen met de Diabetes Challenge Leusden
  • Ter info: Regeling Onverzekerdenzorg

 


 

Derde netwerkbijeenkomst op 7 juni jl. 
Op 7 juni waren velen van jullie weer aanwezig op de netwerkbijeenkomst. Het moment om elkaar te leren kennen, de laatste stand van zaken van de werkgroepen te horen en mee te denken over wat belangrijk is in de zorg voor Leusdenaren. 

Naast fysiotherapeuten, huisartsen en praktijkondersteuners waren wijkverpleegkundigen van Beweging 3.0 en Centraal Zorg, Initiatiefgroep Van Onder Op in de persoon van Hans Acherman en de Gemeente in de persoon van wethouder Overweg aanwezig.

Ismene, voorzitter van de SEL, opende de avond en keek even terug op he eerste jaar van de SEL. De Stichting is officieel op 16 december 2016 formeel opgericht maar is al lang daarvoor aan de slag gegaan.

Alle werkgroepen passeerden de revue en lichtte de ontwikkelingen toe. Hier vind je alle presentaties van de avond:

Frank maakte aantekeningen op de flap. Die vind je hier.

 


Contactpersonen werkgroepen
Wil je reageren naar de werkgroepen of heb je vragen stuur dan een mail naar de kartrekkers van de werkgroepen:

 


Declareren
Neem je deel aan een werkgroep of het bestuur of heb je andere dingen afgesproken om te doen dan kun je je werkzaamheden declareren. Binnenkort krijg je als deelnemer van de werkgroep een declaratieformulier, dat je in kunt vullen en opsturen aan wypke@gezondefocus.nl. Vragen kun je aan hetzelfde adres sturen.

 


Netwerkbijeenkomst najaar
Heb je ideeën of suggesties voor de najaarsbijeenkomst? Laat het dan weten viawypke@gezondefocus.nl of ismene@mcce.nl

 


Fysiotherapeuten verenigen zich
Vertegenwoordigers van alle fysiotherapiepraktijken zijn  bij elkaar gekomen met het doel te kijken of er draagvlak is om tot samenwerking te komen om zodoende meer te kunnen betekenen voor de inwoners in Leusden. Het proces wordt begeleid door bureau Raedelijn.

Alle praktijken hebben ingestemd en aangegeven actief te willen participeren. Er is door een werkgroep begonnen met het ontwikkelen van een visie en missie. Deze is in concept aan de hele groep gepresenteerd.
Ook is de juridische rechtsvorm besproken, welke vormen er zijn en met welke consequenties.
Na de zomervakantie zal de definitieve visie/missie door alle praktijken worden omarmd en wordt er verder gegaan met de vraag in welke vorm we het samenwerkingsverband gaan gieten.

Er leeft bij alle praktijken de ambitie tot samenwerking en de mogelijkheid om als Samenwerkende  Fysiotherapeuten Leusden (SFL) ook naar buiten toe te kunnen presenteren, zoals naar andere disciplines, gemeente, inwoners in Leusden en Achterveld en zorgverzekeraars.

Wordt vervolgd dus. We hopen op een vruchtbare samenwerking mono- en multidisciplinair!!

 


Website
Je SEL krijgt een eigen website waar we informatie kunnen delen. Op dit moment wordt hij gemaakt en in het najaar opgeleverd. Jullie horen uiteraard als het zover is.

 


Doe mee met de Diabetes Challenge Leusden
We zijn al een tijdje onderweg met de deelnemers aan de Diabetes Challenge. Het is een leuke groep mensen. We wandelen inmiddels met redelijk gemak elke woensdag vanaf 19.00 uur 4 à 5 km. En tot nu toe in heerlijk wandelweer! Nieuwe deelnemers kunnen nog steeds mee komen lopen. Meld je direct aan via
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengeleusden/
Deze informatiebrief kun je meegeven.

 


Ter informatie: Regeling Onverzekerdenzorg
Per 1 maart 2017 is de subsidieregeling onverzekerdenzorg in werking getreden. De regeling Onverzekerdenzorg is bedoeld voor het bekostigen van medisch noodzakelijke zorg die geleverd wordt aan een onverzekerde verzekeringsplichtige. Deze regeling zorgt ervoor dat een kwetsbare groep die nu onverzekerd is, toegang krijgt tot zorg en gewaarborgd is van continuïteit van zorg. Lees hier verder.