Nieuwsbrief #2

Nieuwsbrief #2
28 maart 2017

Met deze nieuwsbrief willen we alle aangesloten professionals en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de activiteiten van de Stichting Eerstelijnszorg Leusden. Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je hem zelf ook ontvangen geef dan je mailadres door aan wypke@gezondefocus.nl.


In deze nieuwsbrief:

 • OWZ contract met Zilveren Kruis is gesloten
 • Richtlijn communicatie Huisarts – Fysiotherapeut
 • Werkgroep Artrose
 • Werkgroep Valpreventie
 • Diabetes Challenge Leusden
 • Contactpersonen werkgroepen
 • LeusdenFit
 • De ouderenadviseur stelt zich voor
 • Meldcode Kindermishandeling

SEL heeft het OWZ-contract met Zilveren Kruis gesloten  
De Stichting ontvangt van Zilveren Kruis financiering voor het faciliteren van de samenwerking tussen de huisartsen en de fysiotherapeuten in Leusden. Deze financiering heet de module Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur OWZ. Het is maar dat je het weet. Snel weer vergeten maar het goede nieuws is dat dit alles nu contractueel is vastgelegd met Zilveren Kruis. Het contract loopt van 1-1-2016 t/m 31-12-2017.


Richtlijn Communicatie Huisarts – Fysiotherapeut
De werkgroep is met de aanvullingen van huisartsen en fysiotherapeuten aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot de definitieve richtlijn. Die helpt de communicatie tussen huisartsen en fysiotherapeuten in Leusden te stroomlijnen.

Je vindt de definitieve richtlijn hier.

Heb je vragen of wil je ondersteuning bij de implementatie ervan dan kun je je wenden tot de werkgroepleden of tot Wypke.


Werkgroep Artrose
De werkgroep is met de adviezen van de huisartsen en fysiotherapeuten uit de bijeenkomst in december aan de slag gegaan. Inmiddels is er een eerste concept van een multidisciplinaire afspraak Artrose. Op de agenda voor de volgende bijeenkomsten staan nog de samenwerking met o.a. de ergotherapeut en de tweede lijn en informatiebijeenkomsten voor patiënten over artrose. Volgende keer meer hierover.

 


Werkgroep Valpreventie
De werkgroep is verder gegaan met de ontwikkeling van een Valpreventie programma Leusden breed. Komend overleg staat op de planning: actiepunten vanuit brede bijeenkomst en de presentatie verwerken om zo te komen tot een definitief concept. Screening, stroomschema en diagnostiek zijn dan duidelijk aangepast en bruikbaar.


Diabetes Challenge Leusden
Ook in Leusden gaat er een Diabetes Challenge komen. Van mei tot en met september zal er actief worden gewandeld door deelnemers en professionals. De uitdaging is een persoonlijke en de Challenge wordt afgesloten met een landelijke dag, georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation (www.bvdgf.nl).

Er is een werkgroep gevormd die de Challenge voorbereid. In deze werkgroep:

 • Nanja van Dam (fysiotherapeut)
 • Maryse Roelofsen (fysiotherapeut)
 • Tom Röben (projectleider van Leusden Fit en buurtsportcoach)
 • Puck de Ruiter (diëtist)
 • Marieke de Korte (praktijkverpleegkundige)
 • Wypke Zuidweg (coördinator SEL)

De werkgroep heeft contact gelegd met Engelien de Jong van de VVV Leusden. Zij hebben een schat aan mooie wandelroutes en we onderzoeken of die gebruikt kunnen worden voor de Diabetes Challenge.

Voor eventuele deelnemers is er binnenkort een informatieavond en komen er posters en folders. De datum zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden met jullie.

Aanmelden
Deelnemers kunnen zich aanmelden via onze eigen Diabetes Challenge Leusden pagina:
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/diabeteschallengeleusden


We zoeken een enthousiasteling (vrijwilliger, professional, fanatieke wandelaar) die 1x per week de wekelijkse wandelingen van de groep deelnemers wil begeleiden. Specifieke kennis is niet nodig, je moet het wel leuk vinden om te wandelen en de groep te enthousiasmeren. Wij regelen de rest. 
De wandelingen zijn elke week van mei t/m september uitgezonderd de zomervakantie. Vind je het leuk of weet je iemand die dit zou willen doen dan horen we dat graag. Mail dan naar wypke@gezondefocus.nl of bel: 06-10320794. 


Contactpersonen werkgroepen
Wil je reageren naar de werkgroepen of heb je vragen stuur dan een mail naar de kartrekkers van de werkgroepen:


Leusden Fit is het meerjarenprogramma waar o.a. de SEL aan meedoet. Leusden Fit is een integrale aanpak waarbij het hoofddoel is om een gezonde leefstijl van alle inwoners van Leusden te bevorderen. Het is gericht op gezond gewicht, bewegen, gezonde voeding en mentale gezondheid.

SNO coördineert alle activiteiten. Zo is er net een Leusden Fit week geweest en daarvan komt er in juni en oktober weer één. Er wordt gewerkt aan gezonde sportkantines, water drinken op scholen, gezondere avondvierdaagsen, fittesten voor 55+ en gratis sporten voor kinderen bij Humanitas op vrijdagmiddag, etc. etc.    

Je kunt Leusden Fit volgen op facebook:https://www.facebook.com/LeusdenFit/


 

Christine van Monsjou
De ouderenadviseur stelt zich voor
De ouderenadviseur is een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor zelfstandig wonende senioren in de gemeente Leusden.
Zij geeft informatie, advies en begeleiding bij hulpvragen over b.v. zingeving, eenzaamheid, het sociale leven, activiteiten, rouw, verlies, zorgen om het geheugen, vragen rond het levenseinde. Maar ook over zorgverlening, huishoudelijke hulp, vrijwilligerswerk, vervoer, wonen of financiële regelingen.

De ouderenadviseur kan mensen thuis helpen om weer grip op de eigen situatie te krijgen. Wil je meer weten over de ouderenadviseur? Bel dan naar Larikslaan2 033-3034444 of mail naar info@larikslaan2.nl

De ouderenadviseur onderscheidt zich door:

 • Rustig de tijd nemen met aandacht voor de mens
 • Samen met oudere kijken naar het hele spectrum van ouder worden
 • Zingevingsvragen delen
 • Normaliseren van problemen, zorgen
 • Wijzen op mogelijkheden in eigen kring en Leusden breed
 • Eventueel ook contact met kinderen en familie leggen
 • Geen specifieke geloofsovertuiging
 • Ambassadeur Coalitie Erbij, landelijk platform tegen eenzaamheid
 • Jarenlange ervaring met zelfstandig wonende ouderen in Leusden en Achterveld
 • Is ook WMO consulent

 


Larikslaan2 biedt training ‘Meldcode’ aan 
Deze gratis training bestaat uit twee delen en is beschikbaar voor alle samenwerkingspartners (huisartsen, Politie, GGD, Leerplicht, POH, ib’ers, WSL, voorschoolse voorzieningen en consulenten van LL2). Doel van de training is: het geven van informatie over de meldcode maar ook  het samenkomen van de verschillende partijen. Juist om rondom dit onderwerp de samenwerking nog verder te verbeteren.

Hier vind je meer informatie.

Aanmelden voor de training kan via Chouka van de Grift: c.vandegrift@larikslaan2.nl of Tommelien Majoor:  t.majoor@larikslaan2.nl