Nieuwsbrief #1

Stichting Eerstelijnszorg Leusden
Nieuwsbrief #1
22 december 2016

Met deze nieuwsbrief willen we alle aangesloten professionals en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de activiteiten van de Stichting Eerstelijnszorg Leusden.
 
In deze nieuwsbrief:

 • Oprichting van de Stichting
 • Terugblik op 14 december jl.
 • Ondertekening samenwerking met LeusdenFit
 • Wie doet er mee met de Diabetes Challenge Leusden?
 • Meer informatie

 


Stichting Eerstelijnszorg Leusden opgericht
Op donderdag 22 december is de Stichting Eerstelijnszorg Leusden, de SEL, formeel opgericht bij de notaris. En daar zijn we heel blij mee. De SEL is een multidisciplinaire Stichting die vooralsnog bestaat uit vijf (van de zeven in Leusden) huisartspraktijken, waaronder ook gezondheidscentrum de Heelkom in Achterveld, en alle 11 fysiotherapiepraktijken in Leusden.

De SEL is opgericht met als doel stimuleren, faciliteren en ondersteunen van goede integrale en multidisciplinaire eerstelijnszorg in Leusden. Dit doen we door het uitvoeren van projecten, zoeken van projectfinanciering, implementeren van nieuw of verbeterd aanbod aansluitend bij de wensen van Leusdenaren en Achtervelders en door aanspreekbaar te zijn voor partijen waarmee we willen samenwerken.

Het bestuur bestaat het eerste jaar uit:

 • Ismene Tchaoussoglou, huisarts en voorzitter
 • Karin van den Ekart, huisarts
 • Marnix van der Leest, huisarts
 • Frank Giezen, fysiotherapeut
 • Vacature

De SEL krijgt van Zilveren Kruis financiering uit de module OWZ: Organisatie van Wijkgerichte Zorginfrastructuur. Deze middelen zijn bedoeld om de SEL als organisatie vorm te geven en activiteiten uit te voeren. Ze zijn niet bedoeld om zorg te financieren. In de volgende nieuwsbrief zullen we daar dieper op ingaan.

Aangeslotenen
De Stichting kent naast het bestuur een ‘Vergadering van Aangeslotenen’. Aangesloten zijn alle genoemde huisarts- en fysiotherapiepraktijken die de doelstelling van de SEL steunen en in de praktijk brengen. In de toekomst kunnen ook andere disciplines aansluiten bij de Stichting. De Vergadering van Aangeslotenen zal in 2017 twee tot drie keer bij elkaar komen en op die manier gezamenlijk de koers van de SEL bepalen.


 

Coördinator
Coördinator van de SEL is Wypke Zuidweg. Zij is jarenlang coördinator geweest van gezondheidscentrum de Heelkom in Achterveld en is daar nog strategisch adviseur.
Wypke ondersteunt het bestuur en de werkgroepen bij het bouwen van de organisatie en de implementatie van de activiteiten. Ze is bereikbaar via:wypke@gezondefocus.nl of 06-10320794.

Terugblik op de netwerkbijeenkomst van 14 december jl.
We kijken terug op een hele mooie bijeenkomst. Na bemoedigende en inspirerende woorden van zowel wethouder Overweg als van Wethouder van Beurden presenteerden de drie multidisciplinaire werkgroepen Valpreventie, Artrose en Communicatie Huisarts-Fysiotherapeut wat ze in 2016 hebben bereikt en waar ze in 2017 weer mee verder gaan. Simone Rijneveld lichtte de ambities van LeusdenFit toe. Daarna ondertekende de SEL ook de samenwerkingsovereenkomst.

Wil je nog reageren naar de werkgroepen stuur dan een mail naar de kartrekkers van de werkgroepen:

 • Download hier de presentatie van de werkgroep Communicatie.
 • Download hier de presentatie van de werkgroep Valpreventie.
 • Download hier de presentatie van de werkgroep Artrose.
 • Download hier de algemene presentatie.
 • Download hier de presentatie over LeusdenFit.
 • Download hier het inhoudelijke verslag van de bijeenkomst.
 • Meer informatie over Leusden Fit vind je op hun facebookpagina: https://www.facebook.com/LeusdenFit/
 • Informatie over de praktijken is te vinden op www.sociaalleusden.nl

Diabetes Challenge Leusden
De kans is groot dat je er al van gehoord hebt: In 2016 bracht de Nationale Diabetes Challenge (NDC) verspreid over heel Nederland ruim 2.600 mensen in beweging. Het gezondheidscentrum in Achterveld organiseert al twee jaar een lokale Diabetes Challenge: de Achterveldse Wandelchallenge. Deelnemers ervoeren na afloop meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid, hadden hier meer controle over en konden hun zelfmanagementvaardigheden beter volhouden, zelfs in tijden van stress. In sommige gevallen betekende dat o.a. een sterk verlaagd BMI, een beter HbA1c en cholesterol.

Deze resultaten motiveren ons om in 2017 in heel Leusden mee te gaan doen met de
Nationale Diabetes Challenge.

De NDC is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, waarbij zorgverleners één keer per week samen met hun patiënten gaan wandelen. Het wandelevenement is in eerste instantie bedoeld voor mensen met diabetes, maar mensen zonder diabetes zijn van harte welkom. In 16 tot 20 weken trainen deelnemers gezamenlijk voor een afsluitende vierdaagse. In de lokale organisatie kunnen zorgverleners zich laten ondersteunen door diverse (lokale) partners, zoals bijvoorbeeld de wandelbond of de sportservice van hun gemeente. Daarbij neemt de Bas van de Goor Foundation u zoveel mogelijk organisatie uit handen.

Informatiebijeenkomsten
Om uit te leggen wat deelname aan de NDC inhoudt organiseert de Bas van der Goor Foundation in januari en (begin) februari 2017 een aantal informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten leggen ze uit wat je kunt verwachten. Je kunt kiezen uit de volgende opties:
19 januari 2017         Philips Stadion, Eindhoven
26 januari 2017         Sportstad Heerenveen
27 januari 2017         Van der Valk Hotel, Ridderkerk
2 februari 2017         Sportcentrum Papendal, Arnhem
3 februari 2017         Amsterdam Arena

Ben je (zorg)professional in de diabeteszorg? En ben je geïnteresseerd. Geef dat dan aan bij Wypke of één van de bestuursleden. Dan kijken we of we dit Leusden breed kunnen organiseren. Je kunt je ook al opgeven voor een regiobijeenkomst via: https://www.bvdgf.org/evenementen/evenement/22580/informatiebijeenkomsten-ndc-2017/